นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ชื่อนักวิเคราะห์ : วรายุ วัฒนศิริ
โทรศัพท์ : 02-2057000 ต่อ 4406
อีเมล์ : varayuwa@sec.countrygroup.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ชื่อนักวิเคราะห์ : ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล
โทรศัพท์ : 02-2851666 ต่อ 1244
อีเมล์ : natwarin@asiaplus.co.th