นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2561
ขนาดไฟล์ : 3.15 MB



รายงานประจำปี ดาวน์โหลด ดูแบบ Online
รายงานประจำปี 2560
ขนาดไฟล์ : 10.33 MB
รายงานประจำปี 2559
ขนาดไฟล์ : 24.34 MB
รายงานประจำปี 2558
ขนาดไฟล์ : 4.37 MB
รายงานประจำปี 2557
ขนาดไฟล์ : 7.84 MB
รายงานประจำปี 2556
ขนาดไฟล์ : 13.13 MB
รายงานประจำปี 2555
ขนาดไฟล์ : 1.21 MB
รายงานประจำปี 2554
ขนาดไฟล์ : 0.66 MB
รายงานประจำปี 2553
ขนาดไฟล์ : 0.73 MB
รายงานประจำปี 2552
ขนาดไฟล์ : 0.72 MB