นักลงทุนสัมพันธ์

ธุรกิจของบริษัท

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 และเริ่มดำเนินธุรกิจนำ เข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องครัวที่มีคุณภาพ ในปี 2531 บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการผลิต การใช้และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า “พีเจ้น” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งพีเจ้นเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ด้วยความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการบริหาร ตราสินค้า และการมีช่องทางการจัดจำ หน่ายที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย ทำให้บริษัทได้มีการขยายธุรกิจด้านการจัดจำหน่าย โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำ หน่ายให้กับ สินค้าอื่นๆ ที่ต้องการทำการตลาดในประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ส่งผลให้บริษัทฯ มีจำนวนสินค้าที่จัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

 1. กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Ownbrand) ได้แก่
  • วีแคร์ (Vcare) ผลิตภัณฑ์สำลี ผ้าเช็ดทำความ สะอาดผิวสำหรับผู้ใหญ่ แปรงสีฟัน และสบู่โฟมอาบนํ้า
  • ฟ๊อกกี้ (Foggy) ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดนํ้า
  • สไมล์วี (SmileV) ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดนํ้า
  • Milk me ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด
 2. กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่าย (Distributor business)

  ด้วยบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดโดย จะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายให้ เป็นที่รู้จักและรักษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้คงความนิยมใน ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมทางการ ตลาดที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ รวมถึงมีความชำนาญในด้านการ จัดจำหน่ายโดยมีเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุม ทั่วประเทศไทยทั้งร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) หน่วยรถขาย เงินสด (Cash Van) รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ อาทิ Food Service, E-commerce เป็นต้น

 3. กลุ่มธุรกิจร่วมค้า (Joint venture business)

  นอกจาก การดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภคแล้ว บริษัทฯ ยังมีกิจการร่วมค้ารวมทั้งสิ้น 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด (TP) บริษัท พีเจ้น อินดัส ทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (PIT) และ บริษัท โยขิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (YMP) โดยมีสัดส่วนการร่วมลงทุนอยู่ที่ ร้อยละ 47 ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 6 ตามลำดับ ในการร่วม ลงทุนดังกล่าวบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการได้สิทธิเป็น ตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่แต่ละบริษัทร่วมค้าแต่เพียงผู้เดียวใน ประเทศไทย และปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัด จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศลาวเพิ่มขึ้นด้วย รวมถึงได้ รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

 1. กลุ่มสินค้าสำหรับแม่และเด็ก (Baby and mom)
  • พีเจ้น (Pigeon) ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงประเทศญี่ปุ่นสำหรับแม่และเด็กทารกที่มีอายุระหว่าง 0-3 ปี
  • Splash About ชุดว่ายนํ้าและอุปกรณ์ว่ายนํ้าสำหรับทารกและเด็กเล็กจากประเทศอังกฤษ
  • ไออุ่น เซรั่มอัญชัน สำหรับเด็ก และบาล์มบัวหิมะ
 2. กลุ่มสินค้าของใช้ประจำวัน และของใช้ในครัวเรือน (Personal care & house hold)
  • วีแคร์ (VCare) ผ้าเช็ดทำความสะอาด สำลีแผ่น สำลีก้าน สำลีก้อน
  • จอร์แดน (Jordan) ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก แปรงสีฟันสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ และไหมขัดฟัน
  • Hero ผลิตภัณฑ์ถุงขยะ ถุงซิป และถุงหูหิ้ว
  • แพลนเต้ แชมพูปิดผมขาวเร่งด่วน ภายใน 5 นาที
  • ฟ๊อกกี้ กระบอกฉีดนํ้าสำหรับบรรจุนํ้าหรือนํ้ายา
  • สไมล์วี กระบอกฉีดนํ้าเอนกประสงค์
  • ไบโอวูแมน (Biowoman) เซรั่มบำรุงเส้นผม
 3. กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (Food and beverage)
  • บิ๊กฟุต ลูกอมรสบ๊วยและรสซาวพาวเดอร์ โลลี่ป๊อปขนมสำหรับเด็ก
  • ฮิมาลายา ซอลท์ เลมอน แคนดี้ ลูกอมมินท์ผสมเกลือฮิมาลายา
  • Forest ผลิตภัณฑ์แยมผลไม้ สูตรจากประเทศอังกฤษ
 4. กลุ่มสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (Senior)
  • Mumu ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่