นักลงทุนสัมพันธ์

แบบฟอร์ม 56-1

ปี ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2562 4.53 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2561 3.50 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2560 6.01 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2559 2.49 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2558 3.28 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2557 28.65 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2556 3.17 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2555 7.30 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2554 1.77 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2553 1.11 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2552 1.21 MB