นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2524 โดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องครัวที่มีคุณภาพ ต่อมาในปี 2531 บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการผลิต การใช้ และการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ใช้เครื่องหมายการค้า "พีเจ้น" (Pigeon) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม ภาพวิดิโอบริษัท

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด PDF

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินไตรมาส 1/2562  
การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เอกสารการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใบแจ้งการชำระเงิน
ราคาหลักทรัพย์
ตัวย่อหุ้น MOONG สกุลเงิน THB
ราคา
5.45
ปริมาณซื้อขาย
199,400
เปลี่ยนแปลง
-0.05
% เปลี่ยนแปลง
-0.91
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
5.40 / 1,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
5.45 / 8,300
วันก่อนหน้า
5.50
ราคาเปิด
5.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.40 - 5.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.10 - 7.60
ปรับปรุงเมื่อ: 17 พฤษภาคม 2562 16:39