นักลงทุนสัมพันธ์

เครื่องคำนวณ การลงทุน

ตัวย่อหุ้น: MOONG สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 3.50 ปริมาณซื้อขาย: 9,700
เปลี่ยนแปลง: +0.02 % เปลี่ยนแปลง: +0.57
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 3.48 / 22,800 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 3.50 / 41,900
วันก่อนหน้า: 3.48 ราคาเปิด: 3.48
ช่วงราคาระหว่างวัน: 3.48 - 3.50 ช่วงราคาใน52 สัปดาห์: 3.30 - 7.10

ปรับปรุงเมื่อ: 12 ธันวาคม 2562 16:39


จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น  บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม  บาท
คอมมิชชั่น  บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ  บาท

ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น  บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม  บาท
คอมมิชชั่น  บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  บาท
มูลค่าขายสุทธิ  บาท

กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น  บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  บาท
อัตราผลตอบแทน  %