นักลงทุนสัมพันธ์

เครื่องคำนวณ การลงทุน

ตัวย่อหุ้น: MOONG สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 3.76 ปริมาณซื้อขาย: 62,600
เปลี่ยนแปลง: +0.04 % เปลี่ยนแปลง: +1.08
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 3.74 / 6,900 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 3.76 / 42,200
วันก่อนหน้า: 3.72 ราคาเปิด: 3.78
ช่วงราคาระหว่างวัน: 3.76 - 3.78 ช่วงราคาใน52 สัปดาห์: 2.98 - 4.50

ปรับปรุงเมื่อ: 21 กันยายน 2563 15:15


จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น  บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม  บาท
คอมมิชชั่น  บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ  บาท

ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น  บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม  บาท
คอมมิชชั่น  บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  บาท
มูลค่าขายสุทธิ  บาท

กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น  บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  บาท
อัตราผลตอบแทน  %