นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนำเสนอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2563

ขนาดไฟล์: 8.68 MBรายละเอียด ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2563 
วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563
ขนาดไฟล์: 8.68 MB
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
วันที่ : 27 เมษายน 2563
ขนาดไฟล์: 1.40 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2562 
วันที่ : 13 มีนาคม 2563
ขนาดไฟล์: 8.44 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2562 
วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562
ขนาดไฟล์: 5.59 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2562 
วันที่ : 19 สิงหาคม 2562
ขนาดไฟล์: 6.16 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2562 
วันที่ : 31 พฤษภาคม 2562
ขนาดไฟล์: 3.64 MB
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 
วันที่ : 22 เมษายน 2562
ขนาดไฟล์: 1.05 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2561 
วันที่ : 12 มีนาคม 2562
ขนาดไฟล์: 4.06 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2561 
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561
ขนาดไฟล์: 4.36 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2561 
วันที่ : 06 มิถุนายน 2561
ขนาดไฟล์: 4.08 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2560 
วันที่ : 14 มีนาคม 2561
ขนาดไฟล์: 5.13 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2560 
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560
ขนาดไฟล์: 4.97 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2560 
วันที่ : 08 กันยายน 2560
ขนาดไฟล์: 4.77 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2559 
วันที่ : 16 มิถุนายน 2559
ขนาดไฟล์: 2.30 MB
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 
วันที่ : 25 เมษายน 2559
ขนาดไฟล์: 1.11 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2558 
วันที่ : 14 ธันวาคม 2558
ขนาดไฟล์: 4.12 MB
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 
วันที่ : 30 เมษายน 2558
ขนาดไฟล์: 1.42 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2557 
วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2557
ขนาดไฟล์: 3.14 MB
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 
วันที่ : 25 เมษายน 2556
ขนาดไฟล์: 1.84 MB
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 
วันที่ : 25 เมษายน 2555
ขนาดไฟล์: 1.10 MB
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 
วันที่ : 26 เมษายน 2554
ขนาดไฟล์: 384 KB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2553 
วันที่ : 02 กันยายน 2553
ขนาดไฟล์: 3.04 MB
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 
วันที่ : 27 เมษายน 2553
ขนาดไฟล์: 228 KB