นักลงทุนสัมพันธ์

กราฟราคาหลักทรัพย์

ตัวย่อหุ้น: MOONG สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 3.64 ปริมาณซื้อขาย: -
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 3.60 / 8,200 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 3.68 / 3,300
วันก่อนหน้า: 3.64 ราคาเปิด: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: - ช่วงราคาใน52 สัปดาห์: 3.30 - 7.10

ปรับปรุงเมื่อ: 29 มกราคม 2563 09:40

 

Chart Type