นักลงทุนสัมพันธ์

กราฟราคาหลักทรัพย์

ตัวย่อหุ้น: MOONG สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 4.38 ปริมาณซื้อขาย: 9,600
เปลี่ยนแปลง: +0.02 % เปลี่ยนแปลง: +0.46
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 4.34 / 10,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 4.38 / 7,500
วันก่อนหน้า: 4.36 ราคาเปิด: 4.36
ช่วงราคาระหว่างวัน: 4.36 - 4.38 ช่วงราคาใน52 สัปดาห์: 4.32 - 7.60

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ตุลาคม 2562 16:39

 

Chart Type