นักลงทุนสัมพันธ์

กราฟราคาหลักทรัพย์

ตัวย่อหุ้น: MOONG สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 4.18 ปริมาณซื้อขาย: 153,500
เปลี่ยนแปลง: -0.02 % เปลี่ยนแปลง: -0.48
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 4.18 / 5,900 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 4.20 / 6,000
วันก่อนหน้า: 4.20 ราคาเปิด: 4.16
ช่วงราคาระหว่างวัน: 4.12 - 4.24 ช่วงราคาใน52 สัปดาห์: 2.98 - 4.36

ปรับปรุงเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2563 16:36

 

Chart Type