นักลงทุนสัมพันธ์

วิดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563VDO Synchronization

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563VDO Synchronization

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2563

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563VDO Synchronization

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันที่ 27 เมษายน 2563VDO Synchronization

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2562

วันที่ 13 มีนาคม 2563VDO Synchronization

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562VDO Synchronization

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562VDO Synchronization

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562VDO Synchronization

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันที่ 22 เมษายน 2562VDO Synchronization

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2561

วันที่ 12 มีนาคม 2562VDO Synchronization

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2561

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561VDO Synchronization

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2561

วันที่ 06 มิถุนายน 2561VDO Synchronization

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2560

วันที่ 14 มีนาคม 2561VDO Synchronization

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2560

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560VDO Synchronization

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2560

วันที่ 08 กันยายน 2560VDO Synchronization

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2559

วันที่ 16 มิถุนายน 2559VDO Synchronization

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วันที่ 25 เมษายน 2559VDO Synchronization

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วันที่ 30 เมษายน 2558VDO Synchronization

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันที่ 24 เมษายน 2556VDO Synchronization
พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก
วันที่ : 1 ตุลาคม 2552
ขนาดไฟล์ MB
ภาพบรรยากาศ
รู้จักกับมุ่งพัฒนา และการแสดง The Diary
คำกล่าวแสดงความยินดี โดยคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์
คำกล่าวแสดงความยินดี โดย ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
คำกล่าวแสดงการขอบคุณ โดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล
พิธีเปิดการซื้อขาย "MOONG"